FÄLTET

ÄLMHULT / MÖCKELNS FLYGFÄLT ESMU

Fältet är en enskild flygplats som drivs av Älmhults flygklubb och utgörs av ett 600 x 30 m gräsfält med banriktningarna 03 / 21.

ANROP

Älmhult RDO Frekvens 123,600
Observera att Hässleholm har samma frekvens.

PPR

Ring till någon i styrelsen för fältkontroll.
Vi tillämpar högervarv bana 03.

VILLKOR FÖR LANDNING

Alla rörelser på banor o mark sker på egen risk.

BRÄNSLE

Hjelmco Avgas 91/96 UL finns tillgängligt från och med 1 juni 2023.

För tankning, kontakta; Inge Lindengard (072-352 76 02) eller

Staffan Lindberg (072-886 40 46)

Betalning med Swish eller Bankkort


ÖVRIG FÄLTINFORMATION

  • Sydost om fältet finns en ca 60 m hög mast.
  • Banans högsta punkt ligger ungefär mitt på fältet och södra banändan ligger ca 1,5 m lägre.
  • Vintertid snöröjs fältet endast sporadiskt.


BULLERHÄNSYN

Undvik att flyga över bebyggelsen i Möcklens samhälle väster om fältet.
Dra ut varvet så att överflygning av golfbanan sydost om fältet undviks.


MODELLFLYG

Älmhults RC-klubb har sin verksamhet förlagd till fältet.

När vädret är passande kan modellflygverksamheten vara livlig.
Vissa helger anordnar klubben även tävlingar.

FLYGFÄLTETS HISTORIA