Älmhults flygklubb RDO Frekvens: 123.60 och klubbplan SE-GFA
KLUBBEN FÄLTET FLYGPLANEN BOKA STYRELSEN

Ordförande:Inge Lindengard072 - 352 76 02
Vice ordförande:Jan-Erik Månsson 070 - 567 45 73
Sekreterare:Olle Ring0733 - 54 10 25
Kassör:Peter Varland070 - 518 55 22
Ledamöter:Johan Olsson
Thomas Holden
Anders Svensson

070 - 78 77 626
070 - 677 50 82

ANSVARIGA:

Motorflygchef:Anders Svensson070 - 677 50 82
Tank & drivmedel:Roger Andersson
Peter Varland
070 - 370 73 68
070 - 518 55 22
Säkerhet & miljö:Olle Ring0733 - 54 10 25
Fältchef:Peter Varland070 - 518 55 22
Segelflyg:Mattias Nyberg070 - 112 36 32