Älmhults flygklubb RDO Frekvens: 123.60 och klubbplan SE-GFA
KLUBBEN FÄLTET FLYGPLANEN FLYGPLANSBOKNING STYRELSEN

Ordförande:Inge Lindengard072 - 352 76 02
Vice ordförande:Jan-Erik Månsson 070 - 567 45 73
Sekreterare:Staffan Lindberg072-886 40 46
Kassör:Peter Varland070 - 518 55 22
Ledamöter:Roger Andersson
Olle Ring
Anders Svensson
070 - 370 73 68
0733 - 54 10 25
070 - 677 50 82

ANSVARIGA:

Motorflygchef:Anders Svensson070 - 677 50 82
Tank & drivmedel:Roger Andersson070 - 370 73 68
Säkerhet & miljö:Olle Ring0733 - 54 10 25
Fältchef:Peter Varland070 - 518 55 22
Segelflyg:Mattias Nyberg070 - 112 36 32