Älmhults flygklubb RDO Frekvens: 123.60 och klubbplan SE-GFA
PÅ GÅNG KLUBBEN FÄLTET FLYGPLANEN BOKA STYRELSEN


Ordförande:Inge Lindengard072 - 352 76 02
Vice ordförande:Jan-Erik Månsson 070 - 567 45 73
Sekreterare:Staffan Lindberg072 - 886 40 46
Kassör:Mats Hallström076 - 891 83 67
Revisor:Peter Varland070 - 518 55 22
Ledamöter:

Jan-Eric Månsson
Anton Tranvik
Lars Faaren
Anders Lilliesköld

070 - 302 03 71
070 - 992 86 89
070 - 587 46 52
070 - 560 92 05