Älmhults flygklubb RDO Frekvens: 123.60 och klubbplan SE-GFA
KLUBBEN FÄLTET FLYGPLANEN FLYGPLANSBOKNING STYRELSEN

Super Koala
Ägare: Roger Andersson

Rally
Klubbflygplan

RV6
Ägare: Inge Lindergard &
Tomas Holden

Yak 52
Ägare: Peter Varland

Yak 52
Ägare: Mattias Nyberg