Älmhults flygklubb RDO Frekvens: 123.60 och klubbplan SE-GFA
KLUBBEN FÄLTET FLYGPLANEN BOKA STYRELSEN

Bokning av klubbplanet görs hos Inge Lingengard 072 - 352 76 02